تبلیغات
كافه دندان پزشكان جوان
كافه دندان پزشكان جوان

شبیه عصا-انچه از یک عصا می خواهیم دو چیز است-یکی اینکه وزنی نداشته باشد و دوم انکه وزن انسانی را بتواند همواره و در هر شرایط و موقعیتی تحمل کرده و او را سرپا نگه دارد.قران کریم نیز چیزی شبیه به عصاست و انچه از ان متوقع است-یکی سبکی است،یعنی محتوایی ثقیل و سنگین نداشتن،و دوم انکه بتواند انسان را در هر سن و سالی و در هر شان و شرایطی از زمین بلند کرده و اسمانی نماید

ارسال شده توسط سعید برزگر در ساعت 08:20 ب.ظ | نظرت شما ()

مترجم سایت