تبلیغات
كافه دندان پزشكان جوان
كافه دندان پزشكان جوان

تعویض خودرو    

  تعویض خودرو را که دیده اید.طرف ماشین مدل پایین و فرسوده ی خود را می برد و تحویل می دهد و انگاه پیش چشم خودش شیشه ها را خورد می کنند و ماشین را پرس کرده و جمع می کنند.صاحب ماشین هم وقتی که می بیند و تماشا می کند لذت میبرد-چون ماشین مدل بالاتری به او می دهند.و این تعریف دقیق مرگ است.این بدن ما مثل یک ماشین است و یک روزی جمع شده و خورد شده و خاک می شود و ما تماشا کرده و لذت می بریم-چرا-چون یک قالب نورانی و روحانی به ما می دهند.سر اینکه نوجوان کربلا-قاسم فرزند امام حسن ع-می گفت-مرگ برای من از عسل شیرین تر است به خاطر این بود که مرگ را خوب فهمیده بود.سر اینکه اصحاب سیدالشهدا بی باکانه در برابر تیر و تیغ و نیزه و شمشیر سینه سپر می کردند همین بود که مرگ را خوب فهمیده بودند-ما نیز اگر مرگ را خوب بفهمیم-زندگی برایمان شیرین خواهد شد.

مترجم سایت