تبلیغات
كافه دندان پزشكان جوان
كافه دندان پزشكان جوان

                                                                           

باران حکمت 

 ایه ی سوم سوره ی بقره  - الذین یومنون بالغیب و یقیمون الصلوه و مما رزقناهم ینفقون-یعنی متقین کسانی هستند که به غیب ایمان می اورند و نماز را اقامه می کنند و از انچه به انها روزی داده ایم انفاق می کنند 

   بعضی باغ بین اند -یعنی تنها باغ را دیده وشاخه ها و برگ ها و میوه ها را می بینند ولی پاره ای باغبانند و ریشه های پنهان و نا پیدا را نیز از نظر دور نمی دارند بلکه توجه انها بیشتر به ریشه هاست و هر چه به ریشه ها بهتر و بیشتر پرداخته شود درختان نیز سبز و خرم تراند.و این جهان چیزی شبیه به درخت است و خدا ریشه ی این درخت است.پس کسانی که به این ریشه که به ظاهر نا پیداست ایمان و باور دارند همچون باغبانی که اب پاک نثار ریشه می کند-اعمال پاک خود راتقدیم به بارگاه او می کنند واینجاست که دنیایی سبز و اباد به دست اورده و در همین جا بساط بهشت خود را پهن می کنند.پس کسی که به خدا باور و توجه ندارد دنیایی خشک و بی روح خواهد داشت.و اگر می بینی کسی بی انکه به خداوند باور و ایمان داشته باشد دنیایی سبز و شاد و با نشاط دارد-بپذیر که دنیای او از جنس درخت مصنوعی است که طراوت و نشاطی با خود به همراه ندارد و نه از میوه اش میتوان نیرو یافت و نه فضا را لطیف و زنده می سازد.حال انکه چه کسانی باور به غیب دارند و چه کسانی نه-در این ایه یاد می کند و از کسانی سخن می رود که به غیب ایمان دارند و می گوید-تنها اهل تقوا به چنین باوری دست می یابند-الذین یومنون بالغیب-اهل تقوا کسانی می باشند که به غیب و پشت صحنه ی این عالم باور داشته و معتقدند.و اساسا همین باور و اعتقاد انها را اهل تقوا و پرهیز کرده است.

ادامه دارد                               

مترجم سایت