تبلیغات
كافه دندان پزشكان جوان
كافه دندان پزشكان جوان

پیش بینی می شود که نسل تمامی انسان های موقرمز تا سال 2060 از بین برود.


ریانووستی نوشت: به عقیده دانشمندان ژنتیک، اکنون تنها 2% از مردم کره زمین دارای

ژنی هستند که مسئول سرخ شدن رنگ موهاست. در عین حال، در نتیجه ازدواج های

مختلط، تعداد افراد ناقل این ژن کاهش می یابد. رنگ سرخ موها چند هزار سال قبل در

نتیجه جهش ژن بخصوصی در شمال اروپا پدید آمد. دانشمندان معتقدند که علت چنین

جهشی، تمایل بدن به سنتز ویتامین D در شرایط کمبود روزهای آفتابی است.

جالب تر این است که بعقیده دانشمندان، در 100 هزار سال آینده، بشر طبق معیارهای

جامعه شناسی به دو دسته تقسیم می شود. نسل "برتر" قدبلند، خوش اندام، سالم،

زیبا و خلاق خواهد بود. مردم "طبقه پایین" به افرادی احمق، زشت، موجوداتی کوتاه قد

و چاق تبدیل می شوند. این دو طبقه اختلاف بسیاری با یکدیگر خواهند داشت.

همچننی نظریه ای وجود دارد که در هزار سال آتی ممکن است انسان ها به موجودات

عظیم الجثه و سبزه رویی تبدیل شوند که قد آنها بین 180 تا 210 سانتی متر خواهد بود

و طول عمر آنها ممکن است به 120 سال افزایش یابد.

احتمالاً مردها از ظاهر بهتری برخوردار خواهند بود، اجزای صورت تقارن بیشتری خواهند

داشت، ظاهری ورزشکاری خواهند داشت و چانه آنها بیشتر مربع شکل می شود،

صدای مردان نیز بم تر خواهد بود. زنان نیز از اجزای صورت متساوی تری برخوردار خواهند

بود، پوست آنان روشن تر و شفاف تر و چشمان آنان درشت و گویا خواهند بود.

در عین حال، اختلافات ظاهری نژادی از بین می روند و تنها یک نژاد مردم سبزه رو ایجاد

می شود.

این انسان ها که بواسطه پیشرفت فناوری ها عادت کرده اند که تمامی نیازهای آنان از

طریق فناوری ها رفع شود، همانند حیوانات خانگی خواهند بود. ممکن است مهارت

های اجتماعی، از جمله برقراری ارتباط و همکاری، و شاید احساس عشق، علاقه،

اعتماد و احترام از بین برود. مردم به تدریج از مراقبت از دیگران و کارهای تیمی دست

خواهند برداشت.

مترجم سایت