تبلیغات
كافه دندان پزشكان جوان
كافه دندان پزشكان جوان

چسب چوب                       

                                                                                  

  با چسب چوب نمی شود دو شیشه را به هم چسباند.البته ممکن است مقطعی و موقت این اتفاق بیفتد اما دیر یا زود این دو قطعه از هم جدا و دور خواهند شد.دروغ مثل چسب چوب است و ادم ها مثل شیشه.هیچ گاه یک زن و شوهر- دو همکار- دو همسایه و یا دو دوست به وسیله ی یک دروغ با یکدیگر گره نمی خورند و پیوندشان پایدار نمی ماند اگر هم چند روزی با هم جوش خورده و نزدیک شده و با هم باشند بالاخره به جدایی خواهد انجامید.انچه ادم ها را با یکدیگر جوش می دهد صداقت است.

ارسال شده توسط سعید برزگر در ساعت 06:27 ب.ظ | نظرت شما ()

مترجم سایت