تبلیغات
كافه دندان پزشكان جوان
كافه دندان پزشكان جوان

با عرض پوزش از تاخیر؛

 

نقاشی پاتولوژی جلسه 3: اینجا كلیك كنید

شامل:

آپپاندیسیت

پری كاردیت فیبرینو

استئو میلیت

كولیسیستیت

نقاشی پاتولوژی جلسه 4: اینجا كلیك كنید

شامل:سرویسیت مزمن

برونشیكتازی

خیز حاد ریه

آماس مزمن غده لنفاوی

 

ارسال شده توسط سومین مدیر (مدیر سابق) در ساعت 09:05 ب.ظ | نظرت شما ()

مترجم سایت