تبلیغات
كافه دندان پزشكان جوان
كافه دندان پزشكان جوان

به تصویر زیر نگاه كنید. چند خط ساده می بینید.

حالا از صفحه نمایشگر كامپیوتر 3 متر فاصله بگیرید.
جالب نبود!

ارسال شده توسط سومین مدیر (مدیر سابق) در ساعت 08:27 ب.ظ | نظرت شما ()

مترجم سایت