تبلیغات
كافه دندان پزشكان جوان
كافه دندان پزشكان جوان

در رویاهایم دیدم با خدا گفتوگو می کنم خدا پرسید تو می خواهی با من گفت وگوکنی؟ 

 من در پاسخ گفتم اگروقت دارید.                          

  خدا خندیدو گفت:                                    

   "وقت من بی نهایت است"                      

     پرسیدم چه چیز بشر تو را سخت متعجب  می سازد؟        

     "خدا پاسخ داد کودکیشان"      

     اینکه اغاز کودکیشان عجله دارند که بزرگ شوندو دوباره پس از مدتها

ارزومیکنند  که باز کودک شوند،           

      اینکه انان سلامتی خود را از دست میدهند تا پول به دست اورندو بعد

پولهایشان را از دست می دهند تا سلامتی از دست رفته شان را باز جویند ،                                

   اینکه با اضطراب به اینده می نگرند و حال خویش را فراموش می کنند بنابراین                                                                                                  

 "  نه درحال زندگی می کنندنه در اینده"                

   اینکه انها به گونه ای زندگی می کنند که گویی هرگز نمی میرند وبه گونه ای

 می میرند که هرگز نزیستند.                

   دست های خدا دستانم را گرفت مدتی سکوت کردم و من دوباره پرسیدم :                                                 

    به عنوان پدر می خواهی کدام درس های زندگی را فرزندانت بیاموزند؟گفت:     

   بیاموزند که انها نمی توانند کسی را وادار کنند که عاشقشان باشد همه ی کاری که انها     

 می توانند بکنند این است که اجازه دهند خودشان دوست داشته باشند.                 

       بیاموزند که درست نیست خودشان را با دیگران مقایسه کنند،  

   بیاموزند که فقط چند ثانیه طول می کشد تا زخم های عمیق در قلب انها که دوستشان

 داریم ایجاد کنیم،اما سالها طول می کشد تا ان زخم ها را التیام بخشیم، 

      بیاموزند که ثروتمند کسی نیست که بیشترین ها را دارد بلکه کسی است که

 کمترین ها نیاز دارد،                  

   بیاموزند که دو نفر می توانند به یک نقطه نگاه کنند و ان را متفاوت ببینند،                                                

  بیاموزند که کافی نیست که دیگران را فقط ببخشند بلکه خود را نیز باید ببخشند،                                               

  من با بغضی گفتم از شما به خاطر این گفت وگو سپاس گزارم ایا چیز دیگری هست

 که دوست دارید به فرزندانتان بگویید،    

  خدا لبخند زدو گفت:                                     

  "فقط اینکه بدانند من اینجا هستم، همیشه"".

ارسال شده توسط عمار نجفی در ساعت 12:21 ق.ظ | نظرت شما ()

مترجم سایت