تبلیغات
كافه دندان پزشكان جوان
كافه دندان پزشكان جوان
چوب کبریت                                                                               بهترین چوب،مرغوب ترین چوب را اگر به یک جعبه کبریت بکشیم روشن نخواهد شد،و هر کس بکشد هم روشن نمی شود،و هر چند بار که بکشد هم روشن نمی شود،اما یک چوب کبریت هر چند نا مرغوب ترین هم باشد گاه با یک بار کشیدن شعله ور شده و روشن می شود،چرا؟چون چوب کبریت بر خلاف چوب های دیگر چیزی در سر دارد.برادرم!خواهرم!مهم نیست که کیستیم و یا از کدام جنس و نژادیم،و یا از کدام فامیل و تبار،و یا با کدامین رشته و مدرک و تحصیل،مهم ان است که چیزی در سر داشته باشیم.و اگر داشته باشیم با رسیدن به رمضان و یا قران و یا هر چیز محترم و مغتنم و مبارک دیگر روشن می شویم،و گرنه هزاران رمضان می اید و می رود و ما بر همانیم که بودیم.و ان چیزی که باید در سر داشت پاکی و طهارت است.یعنی دل پاک،ذهن پاک،پاک از همه ی کدورت ها،کینه ها،بغض ها،غضب ها،حسادت ها،نا مردی ها و نا مردمی ها.وتا این پاکی حاصل نشود هرگز قران و ایه های ان،رمضان و روز ها و روزه های ان بر دل ما نخواهد نشست،و اگر ننشیند همچنان بی مقدار و بی بهاییم.
ارسال شده توسط سعید برزگر در ساعت 11:34 ب.ظ | نظرت شما ()

مترجم سایت