تبلیغات
كافه دندان پزشكان جوان
كافه دندان پزشكان جوان

 

این تستی بود كه از یك سایت خارجی پیدا كردم. تست به نسبت راحتی است.

جواب تست را كامنت بگذارید. فقط جواب را بگذارید، راه حل را قرار ندهید. اجازه دهید دیگران هم فكر كنند. 

Hello,

Try to solve this puzzle.

People with an IQ over 120 are able to figure it out ...

  This is a easy test that anyone I know,solve it!

 

Keep your brain active and think about it:

if

2 + 3 = 10
7 + 2 = 63
6 + 5 = 66
8 + 4 = 96
Then:
9 + 7 = ????

   


ارسال شده توسط سومین مدیر (مدیر سابق) در ساعت 08:51 ب.ظ | نظرت شما ()

مترجم سایت